Marjolein van Asperen en Alois Simon van Team Pincoffs hebben de eerste hotelbomen geplant. Begin december togen zij naar de Brabantse bossen van het Groene Woud waar de organisatie Trees for All met behulp van vele sponsors en bedrijven de leembossen gaat herstellen. De zompige ondergrond zoog aan hun laarzen en zorgde voor hilarische momenten, maar het event gaf ontzettend veel voldoening en plezier, aldus de managers van Hotel Pincoffs.

Sinds oktober is Hotel Pincoffs aangesloten bij Hotels for Trees, een organisatie die hotels de mogelijkheid biedt om hun gasten bomen te laten planten. Wanneer een hotelgast een dag de housekeeping en schone handdoeken en lakens overslaat, laten de deelnemende hotels een boom planten. De gasten van Hotel Pincoffs hadden sinds oktober liefst 125 bomen laten planten. Het aantal bomen dat wordt geplant is direct inzichtelijk op de website van Hotels for Trees. Elke hotelgast kan dus direct zien of het deelnemende hotel het planten van bomen serieus neemt of niet.

Hotels for Trees boomplantdag

Marjolein van Asperen en Alois Simon van het duurzame boutiquehotel Pincoffs.

Biodiversiteit
Het leembossen-project is interessant voor de biodiversiteit in Nederland. In het Groene Woud komen veel soorten planten en dieren voor. De hoge biodiversiteit hangt samen met de relatief vochtige bodems waarop ze zijn ontstaan. Leembossen zijn zeldzaam en vanuit (inter)nationaal belang is uitbreiding en bescherming hard nodig. Samen met stichting ARK Natuurontwikkeling maakt Trees for All de aanleg van nieuwe leembossen in het Groene Woud mogelijk. ARK heeft een inrichtings- en beheerplan geschreven. In de hele regio wordt geplant, van de beek begeleidende bossen in het Dommeldal tot de leembossen rondom de Geelders.

Locatie voor het aanplanten van hotelbomen Hotels for Trees, georganiseerd door Trees for All.

IJsvogelvlinder
Op voormalig agrarische gronden worden inheemse boom- en struiksoorten aangeplant die kenmerkend zijn voor leembossen, zoals de haagbeuk, winter- en zomerlinde, fladderiep, heggenroos en rode kornoelje. Naast de aanleg van nieuw bos worden zo ook de bestaande leembossen qua vitaliteit en natuurkwaliteit versterkt. Het project heeft als doel om de biodiversiteit zowel kwantitatief als kwalitatief te versterken. Denk hierbij aan zeldzame vlinders als bont dikkopje, kleine ijsvogelvlinder en dieren zoals de boomkikker, de grauwe klauwier, de wilde kat, otter en zwarte ooievaar.

Gaia Award
Boutiquehotel Pincoffs voert sinds 2010 duurzame projecten uit. Zo plantte het hotel honderden bomen in Panama, maar ook enkele kleinschalige vergroeningsprojecten in Rotterdam werden de afgelopen jaren voltooid.
In september 2021 kreeg Hotel Pincoffs de Gaia Award voor hotels uitgereikt op de beurs Gastvrij Rotterdam. Het was een beloning voor de vele duurzame inspanningen van het hotel dat Groen met een Glimlach als motto heeft. Op meer dan 50 punten probeert het hotel goed te doen. De lange lijst met duurzame initiatieven zijn na te lezen op de website van Hotel Pincoffs.